skład celny

> > Sklad-celny

Skład celny

Prowadzimy publiczny skład celny typu A w oparciu o pozwolenie Izby Celnej w Krakowie nr A-0256-01 (APL350000SA0039PL) zlokalizowany w bazie magazynowej w Brzeziu, ul. Szlachecka 92.
Dogodna lokalizacja (ok 2 km od zachodniej obwodnicy Krakowa i zjazdu z autostrady A4 Katowice-Rzeszów) zapewnia dobry dojazd zarówno z Krakowa jak i z innych miast Polski.

OFERUJEMY:

  • składowanie i przechowywanie towarów importowanych
  • rozładunek i załadunek towarów
  • przygotowanie towaru do wprowadzenia na rynek UE
  • udzielenie zabezpieczenia majątkowego na poczet długu celnego od towarów znajdujących się w składzie celnym

Nasi klienci